لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه، 2 خرداد 1403 - ساعت 20
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۰:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: زمان موردنظر خود را انتخاب کنید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین بعد از ثبت نام در داشبورد قرار خواهد گرفت
۱۰,۷۵۰,۰۰۰ ۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس اطلاع‌رسانی می‌شود
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس اطلاع‌رسانی می‌شود
۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: اطلاع رسانی خواهد شد
۹,۹۷۰,۰۰۰ ۵,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۵,۹۷۰,۰۰۰ ۳,۲۸۵,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان دقیق اعلام خواهد شد -شروع از تابستان ۱۴۰۳
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان 10% تخفیف ثبت‌نام اولیه
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان دقیق اعلام خواهد شد -شروع از تابستان ۱۴۰۳
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان 10% تخفیف ثبت‌نام اولیه
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از مردادماه ۱۴۰۳
۴,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شروع از مردادماه ۱۴۰۳
۴,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع از مردادماه ۱۴۰۳
۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف تا ۸ خرداد
مشاهده و ثبت‌نام