معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۴ تا ۱۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ها ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها و جمعه ها ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۸ آبان ۱۴۰۱)
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۱۹ تا ۲۱ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۸تا ۲۰ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۸تا ۲۰ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده