پکیج ۱۰ مرحله آزمون + ۱۲ درس + ۱۲ نکته‌و‌تست کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود. هزینه کلاس: ۲۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان    ۱۲ میلیون و ۹۰ هزار تومان    ۴۵٪ تخفیف پکیج

مدت: ۹۴۸ ساعت
ویدیوی این دوره تنها روی یک سیستم و تحت سیستم‌عامل «ویندوز یا مک یا اندروید» به مدت دو سال قابل پخش است.

توضیحات

صفر تا صد نقشه راه کنکور ارشد ۱۴۰۴


 

این پکیج شامل ۱۰ مرحله آزمون (۵ مرحله آنلاین و ۵ مرحله آفلاین) و دوره‌های درس و نکته‌و‌تست به شرح زیر می‌باشد.

۱۲ دوره‌ی درس شامل: 

۱. ویدیو درس ساختمان داده (۶۴ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۲. ویدیو درس طراحی الگوریتم (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۳. ویدیو درس مدار منطقی (۴۵ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۴. ویدیو درس معماری کامپیوتر (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۵. ویدیو درس شبکه های کامپیوتری (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۶. ویدیو درس نظریه زبان (۵۰ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی
۷. ویدیو درس پایگاه داده (۶۰ ساعت) - استاد هادی خانی
۸. ویدیو درس هوش مصنوعی (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۹. ویدیو درس سیستم عامل (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۱۰. کلاس آنلاین درس سیگنال و سیستم (۸۰ ساعت) - استاد هادی خانی (شروع از تیر ۱۴۰۳)
۱۱. ویدیو درس الکترونیک دیجیتال (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۱۲. ویدیو درس ریاضیات گسسته (۶۴ ساعت) - استاد رامین رضوی 

۱۲ دوره‌ی نکته و تست شامل:

۱ - ۲. ویدیو نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم (۶۶ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۳. ویدیو نکته و تست مدار منطقی (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی
۴. ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر (۴۵ساعت) - استاد رامین رضوی
۵. ویدیو نکته و تست شبکه‌های کامپیوتری (۳۶ ساعت) - استاد رامین رضوی
۶. ویدیو نکته و تست نظریه زبان (۳۵ ساعت) - استاد امیرحسین کاشفی 
۷. ویدیو نکته و تست پایگاه داده (۳۰ ساعت) - استاد هادی خانی
۸. ویدیو نکته و تست هوش مصنوعی (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۹. ویدیو نکته و تست سیستم عامل (۳۰ ساعت) - استاد رامین رضوی 
۱۰. کلاس آنلاین نکته و تست سیگنال و سیستم (۲۰ ساعت) - استاد هادی خانی
۱۱. ویدیو نکته و تست الکترونیک دیجیتال (۱۷ ساعت) - استاد رامین رضوی
۱۲. ویدیو نکته و تست ریاضیات گسسته (۳۷ ساعت) - استاد رامین رضوی