اساتید دپارتمان MBA،
                              اساتید رضا شکرزاد، حمید فرید و علی ضیایی
اساتید دپارتمان MBA
اساتید رضا شکرزاد، حمید فرید و علی ضیایی
کلاس‌های برگزار شده: ۲۳

استاد رضا شکرزاد مدرس کلاس آنلاین ریاضی عمومی
استاد علی ضیایی مدرس کلاس آنلاین جی‌مت
استاد حمید فرید مدرس کلاس آنلاین زبان

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان MBA

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۴۲۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: اطلاع‌رسانی خواهد شد
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران