اساتید دپارتمان MBA،
                              اساتید رضا شکرزاد، حمید فرید و علی ضیایی
اساتید دپارتمان MBA
اساتید رضا شکرزاد، حمید فرید و علی ضیایی
کلاس‌های برگزار شده: ۲۰

استاد رضا شکرزاد مدرس کلاس آنلاین ریاضی عمومی
استاد علی ضیایی مدرس کلاس آنلاین جی‌مت
استاد حمید فرید مدرس کلاس آنلاین زبان

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان MBA

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۹۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۷,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۵۱۲,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱۴ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران