اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات،
                              اساتید رضوی، کاشفی، خانی، شکرزاد، جهانشاهی و ...
اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اساتید رضوی، کاشفی، خانی، شکرزاد، جهانشاهی و ...
کلاس‌های برگزار شده: ۴۰

اساتید دپارتمان کامپیوتر و آی تی

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۹۴۸ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۹۰ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۸,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۶,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنيد.
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید.
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنيد.
۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران