اساتید دپارتمان مدیریت،
                              مسعود یگانه، علی احسانی، رضا شکرزاد، احمدرضا مدرسی، علی عربی، مرتضی لقمانی، پدرام شعبان‌زاده، هوشمند مهدوی، محمد وکیلی، حمید فرید و هادی جهانشاهی
اساتید دپارتمان مدیریت
مسعود یگانه، علی احسانی، رضا شکرزاد، احمدرضا مدرسی، علی عربی، مرتضی لقمانی، پدرام شعبان‌زاده، هوشمند مهدوی، محمد وکیلی، حمید فرید و هادی جهانشاهی
کلاس‌های برگزار شده: ۳۹

دکتر مسعود یگانه | تحقیق در عملیات و مدیریت تولید
دکتر علی احسانی | تئوری های مدیریت و مدیریت اسلامی
استاد رضا شکرزاد |‌ آمار
استاد پدرام شعبان‌زاده | ریاضی
دکتر احمدرضا مدرسی | بازاریابی و مدیریت استراتژیک
استاد علی عربی | اقتصاد خردوکلان
استاد مرتضی لقمانی | مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
دکتر وکیلی و استاد مهدوی |‌ استعداد تحصیلی دکتری
دکتر حمید فرید | زبان عمومی و تخصصی
دکتر هادی جهانشاهی |‌ زبان عمومی

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان مدیریت

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید (شروع از ۲۵ مرداد ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیوی جلسات در داشبورد شما قرار می‌گیرد و قابل دانلود است.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵۶ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۱۳,۴۸۰,۰۰۰ ۶,۷۴۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۹,۱۸۰,۰۰۰ ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰۲ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۴۲ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰۴ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲۷ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸۴ ساعت
زمان برگزاری: شروع از نیمه اول شهریور
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان جشنواره پاییز تا ۹ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران