مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: ۰۲ دی ۱۴۰۲
۵,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۳۸۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۳۸۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: ۰۲ بهمن ۱۴۰۳
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: ۰۴ بهمن ۱۴۰۲
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: ۲۱ دی ۱۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۲۷ دی ۱۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۱۲ دی ۱۴۰۲
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: ۰۸ دی ۱۴۰۲
۶۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶ دی ۱۴۰۲
۸۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۰۴ دی ۱۴۰۲
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدئوها بعد از ثبت‌نام قابل دانلود می‌باشند
۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۰۲ دی ۱۴۰۲‌ ساعت ۰۹:۰۰
۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف زمانی پله اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: فیلم و جزوه بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با شما هماهنگ می‌شود.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۹ تیر ۱۴۰۲‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام