مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۹۴۸ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۰,۷۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹۴ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با پشتیبانی در ارتباط باشید
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ثبت‌نام غیراقساط
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با پشتیبانی در ارتباط باشید
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف ثبت‌نام غیراقساط
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۹۰ ساعت
زمان برگزاری: توضیحات مطالعه شود.
۸,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶۲ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۶,۳۸۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۲۳ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها پس از ثبت نام در داشبورد شما قرار خواهد گرفت.
۴,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲۹ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۵,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۳۴۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷۰ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۵,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۴ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷۶ ساعت
زمان برگزاری: دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۴,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۴ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸ (شروع از ۲ مرداد ۱۴۰۳)
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: این دوره به صورت آفلاین (ویدیو) ارائه شده است.
۹۵۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، ویدیو را از داشبورد کافه تدریس می‌توانید دانلود کنید
۹۵۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ تومان جشنواره کوله پشتی بهار
مشاهده و ثبت‌نام