سعید سعیدی پور،
                              مدرس دانشگاه و مشاور راهبرد شغلی،رشد فردی و سازمانی
سعید سعیدی پور
مدرس دانشگاه و مشاور راهبرد شغلی،رشد فردی و سازمانی
کلاس‌های برگزار شده: ۲۸ تعداد دانشجویان: ۲۳۰۲

مدرس دانشگاه
کارآفرین
مشاور راهبرد شغلی،رشد فردی و سازمانی.

https://www.instagram.com/saeidsaeidipour/

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های سعید سعیدی پور

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: بصورت دو کارگاه یک روزه (شروع از اواخر مردادماه)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: 15 و 16 اردیبهشت ساعت 17 الی 20
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۶ فروردین ساعت۱۶ الی ۱۹، ۲۷ فروردین ساعت۱۱ الی ۱۵ و ۱۶ الی ۱۹، ۲اردیبهشت ساعت۱۶ الی ۱۹، ۳اردیبهشت
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲ بهمن ساعت ۲۱
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 مهرماه ساعت 16 تا 20
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
۱۴۵,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۶ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۷ مرداد ۱۳۹۹)
۹۹۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران