گروه آموزشی دکتر خلیلی،
                              کلاس‌های وب پلاس
گروه آموزشی دکتر خلیلی
کلاس‌های وب پلاس
کلاس‌های برگزار شده: ۳۲۶

گروه آموزشی دکتر خلیلی

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های گروه آموزشی دکتر خلیلی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۲۱ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ فروردین ۱۴۰۲)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۷ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۶ آذر ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۶ آبان ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۲۱
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۱ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۸ مرداد ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه و یکشنبه ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۳ تا ۲۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۶ الی ۲۱ اولین جلسه ۲۳ فروردین
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۳ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۶ فروردین ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۳ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۹ فروردین ۱۴۰۱‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: جلسه اول کلاس پنج شنبه ۲۵ فروردین-کلاس پنج شنبه ها ساعت ۱۲ الی ۱۸ به مدت ۷ هفته تا هفته اول خرداد
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: تاریخ جلسه اول ۱۷ فروردین 1401- هر هفته چهارشنبه ها ۱۶ الی ۲۱ به مدت ۶ هفته تا اول خرداد
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات ذکر شده
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۳ آذر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۷ آبان ۱۴۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران