کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ارشد معماری ۱۴۰۲

زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۲۸ آبان ۱۴۰۱) هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

مدت: ۵۵ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ارشد معماری ۱۴۰۲