کلاس آفلاین ایستایی، سیستم های ساختمانی دکتری و ارشد 1404

زمان برگزاری: متعاقبا اعلام می گردد هزینه کلاس: ۶ میلیون تومان

مدت: ۱۳۰ ساعت از طریق برنامه‌ی کافه تدریس پلیر و تنها روی سیستم ویندوزی می‌توانید در کلاس شرکت بفرمایید. ویدیو این کلاس ضبط می‌شود و تنها روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به مدت یک سال امکان پخش دارد.

توضیحات

کلاس آنلاین ایستایی، سیستم های ساختمانی ارشد 1403