کلاس آنلاین عناصر و جزییات ساختمان ارشد ۱۴۰۲

زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷ هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

مدت: ۴۵ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

کلاس آنلاین عناصر و جزییات ساختمان ارشد ۱۴۰۲