آموزش تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیوشیمی(دوره اول ۱۴۰۰) دکتر محمدنژاد

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۷ مهر ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱۵ ساعت

توضیحات

تفسیر بالینی نتایج آزمایشگاهی تشخیصی