آموزش تفسیر نتایج آزمایشگاهی هماتولوژی (دوره اول ۱۴۰۰) خانم دکتر نامجو

زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۱ مهر ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱۰ ساعت

توضیحات

تفسیر بالینی نتایج آزمایشگاهی تشخیصی