استعداد تحصیلی دوره اول سال ۱۴۰۰ استاد مدنی / استاد احمدیان ( کد جمعه)

زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۶ شهریور ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۱۰۰ ساعت

توضیحات

کلاس های آمادگی کنکور ویژه داوطلبان کارشناسی دکتری بهداشت سال تحصیلی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۰