ژنتیک دکتری ۱۴۰۰ خانم دکتر بهروزاقدم

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۴ شهریور ۱۴۰۰) هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲۰۰ ساعت

توضیحات

کلاس های آمادگی کنکور ویژه داوطلبان دکتری بهداشت سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰