مدیریت جلسه مصاحبه و فن بیان دکتر خلیلی

زمان برگزاری: یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳ ساعت

توضیحات

دوره آمادگی مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 1400