کلاس آنلاین تاریخ معماری ایران ارشد ۱۴۰۲

زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰ هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

مدت: ۶۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

کلاس آنلاین تاریخ معماری ایران ارشد ۱۴۰۲

سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - شناخت اجزا و ارکان معماری ایرانی
۲ - بررسی سیر تحول بناهای تاریخی معماری ایران
۳ - بررسی تحلیلی دوره های مختلف معماری
۴ - نیارش، تزئینات، مصالح شناسی
۵ - چکیده نکات جزوات اساتید دانشگاه های تهران
۶ - کتاب خشت و خیال
۷ - و کتب معتبر معماری ایران