کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر دکتری و ارشد ۱۴۰۲

زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ هزینه کلاس: ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

مدت: ۶۰ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد.

توضیحات

کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر دکتری و ارشد ۱۴۰۲