پکیج ویدیوی ۱۱ درس از دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان    ۱ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان    نارنجی بازار کافه‌تدریس

نارنجی بازار ظرفیت باقی مانده: ۶

مدت: ۵۲۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است.  

توضیحات

این پکیج شامل ۱۱ ویدیو دروس تخصصی کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است:

۱. ویدیو درس ساختمان داده (۶۴ ساعت) - استاد رامین رضوی
۲. ویدیو درس طراحی الگوریتم (۴۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۳. ویدیو درس مدار منطقی (۴۵ ساعت) - استاد رامین رضوی
۴. ویدیو درس معماری کامپیوتر (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۵. ویدیو درس شبکه های کامپیوتری (۶۰ ساعت) - استاد رامین رضوی
۶. ویدیو درس نظریه زبان (۴۸ ساعت) - استاد امیر حسین کاشفی
۷. ویدیو درس پایگاه داده (۴۴ ساعت) - استاد امین شکری
۸. ویدیو درس هوش مصنوعی (۴۴ ساعت) - استاد امین شکری
۹. ویدیو درس سیستم عامل (۵۰ ساعت) - استاد امین شکری
۱۰. ویدیو درس سیگنال و سیستم (۸۰ ساعت) - استاد رضا کهن
۱۱. ویدیو درس الکترونیک دیجیتال (۲۵ ساعت) - استاد داودنیا